اعلام تور

سفر مورد علاقه خود را انتخاب کنید

chitgar

پارک چیتگر
13 تیر 1399

تمرین در مسیرهای خاکی

رایگان برای اعضای باشگاه

abshar tehran

آبشار تهران
20 تیر 1399

برای آمادگی هر چه بیشتر

رایگان برای اعضای باشگاه

tilakenar

متل قو - تیلاکنار 25 الی 27 تیر 1399

لذت دوچرخه سواری در جنگل و ساحل

400.000 تومان

palangchal

کوه پیمایی
پلنگ چال
3 مرداد 1399

پیاده روی در دره درکه تا جان پناه پلنگ چال

رایگان برای تمامی افراد

ثبت نام شما با موفقیت انجام شد 

 

در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد